PORADNIK OPIEKUNKI

Dlaczego warto podjąć legalne zatrudnienie?

Decydując się na pracę w charakterze Opiekunki osób starszych, niektóre osoby rozważają wyjazd na własną rękę i brak legalnego zatrudnienia. Warto jednak wziąć pod uwagę, iż brak uregulowanych prawnie warunków pracy niesie za sobą duże ryzyko i jest niekorzystny, nawet za cenę wyższych zarobków.

Z pewnością każda z czytających ten artykuł osób zastanawiała się kiedyś nad możliwością podjęcia opieki nad seniorem „prywatnie”, bez podpisywania umowy o pracę.  Jak można wyczytać z raportu przeprowadzonego niedawno na rynku niemieckim wśród opiekunek z zagranicy, powodem podejmowania takiej decyzji są główne kwestie finansowe, na które składają się między innymi obawa o odebranie świadczeń socjalnych w kraju ojczystym, ucieczka przed postępowaniem komorniczym, a nawet strach przed ustaniem prawa do pobierania alimentów czy stypendiów. Inną wskazaną opinią było przeświadczenie, że znalezienie legalnego zatrudnienia jako opiekun bądź opiekunka seniora nie jest możliwe, co oczywiście ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

Minusy pracy na czarno

Warto wiedzieć, że praca na czarno jedynie z pozoru wydaje się być korzystniejsza, jednakże brak zalegalizowanej pracy wiąże się z wieloma niedogodnościami i zagrożeniami. Jedną z nich jest przymus poniesienia wysokich kar pieniężnych (wynoszących nawet 5 tysięcy euro w przypadku Niemiec) w momencie odkrycia pracownika działającego w szarej strefie. Trzeba też wziąć pod uwagę, że grzywna to nie jedyna konsekwencja. Wraz z nią stosuje się także wydalenie z kraju oraz zakaz pracy.

Inną obawą jest ta związana z wywiązaniem się przez pracodawcę z zawieranej często ustnie umowy. Strach przed nieotrzymaniem obiecanego wynagrodzenia za wykonaną pracę jest potęgowany również faktem, że praca na czarno nie zakłada ubezpieczenia takiego pracownika. W przypadku urazu lub jakiegokolwiek wypadku jest on zdany sam na siebie i samodzielnie musi ponosić koszty leczenia bądź hospitalizacji.

Jedną z poważniejszych minusów zatrudnienia bez umowy jest również brak bezpieczeństwa i w przypadku wykorzystywania takiego pracownika przez pracodawcę, nakładania dodatkowych obowiązków oraz przekraczania czasu pracy. WAŻNE! W obliczu wystąpienia kalectwa lub śmierci podopiecznego szara strefa oznacza nic innego jak oskarżenie karne o przyczynienie się do zgonu lub uszkodzenia ciała.

Dlaczego warto być zatrudnionym legalnie?

Wszystkich tych nieprzyjemnych konsekwencji pracy na czarno można uniknąć wyjeżdżając do pracy pod opieką sprawdzonej agencji pracy dla opiekunek osób starszych takiej jak np. Medisa24. Kontrakt to nie tylko określona liczba godzin w ciągu dnia, ubezpieczenie oraz brak kar za nielegalne zatrudnienie. To przede wszystkim świadomość i pewność, że opiekunka otrzyma satysfakcjonujące wynagrodzenie na czas, a rodzina, do której przyjedzie, to ludzie godni zaufania.

Nie można zapomnieć także o całodobowym wsparciu ze strony firmy. Każdy opiekun otrzymuje swojego koordynatora – osobę, która odpowiedzialna jest za sprawowanie pieczy nad bezpieczeństwem i właściwymi warunkami zatrudnienia swojego pracownika.

Jak być dobrym Opiekunem/-ką osób starszych?

Opiekun osób starszych nie jest zawodem jak każdy inny. Nie może go sprawować przypadkowa osoba. Wymagane są określone kwalifikacje oraz doświadczenie. Mile widziane jest udokumentowane doświadczenie w placówkach opieki społecznej, szpitalach itp. Natomiast wiele osób zapomina, że doświadczenie zdobywamy także opiekując się chorymi, starszymi członkami rodziny. Często dzieci poświęcają całe swoje życie aby zając się chorymi rodzicami, dziadkami, a kiedy oni już odchodzą czują pustkę która muszą czymś zająć. Wtedy decydują się na wyjazd – to także ogromne kwalifikacje często niedoceniane przez innych.

Opieka nad osobami starszymi nie jest pracą lekką i łatwą, natomiast z pewnością jest to praca przynosząca wiele satysfakcji. Niejednokrotnie jednak wymaga poświęceń oraz wyczucia. Każda osoba, decydująca się na wybranie zawodu Opiekuna osób starszych musi wziąć pod uwagę pewne czynniki. Posiadanie odpowiedniego charakteru, zdolność adaptacji do nowej sytuacji, dopasowania się do drugiego człowieka jest tutaj koniecznością. Nie mniej jednak pasja oraz empatia odgrywają również znaczącą rolę.

Zawód Opiekuna osób starszych w ostatnich latach stał się bardzo popularny oraz pożądany. Wiele osób rozważających pracę w takim charakterze w pierwszej kolejności bierze pod uwagę zarobki, co niestety nie jest dobrym podejściem. Nie można zapomnieć, iż zawód Opiekuna nie jest pracą łatwą. Musimy umieć dopasowywać się do potrzeb osób starszych, reagować na nie, pomagać w wykonywaniu wielu czynności życia codziennego, a także prowadzić gospodarstwo domowe, dbać o porządek i przygotowywać posiłki. Przed podjęciem pracy Opiekuna należy również zwrócić uwagę na przykład naszą odporność psychiczną oraz wrażliwość na potrzeby innych ludzi.

Osoby, które miały juz okazję pracować w tym zawodzie pewnie nie raz odniosły wrażenie, iż osoby, u których pracują stale ich obserwują. Jest to reakcja naturalna, ale także przejściowa. Każda ze stron potrzebuje czasu by przyzwyczaić się do siebie nawzajem oraz zaadaptować do sytuacji, w której się znajduje. Dobry Opiekun powinien starać się, aby wzbudzać zaufanie Podopiecznego oraz jego rodziny. Atmosfera jest bardzo istotnym elementem. Osoba starsza musi czuć się bezpiecznie i swobodnie. Zdarza się, że podopieczni z racji swojego wieku oraz przeróżnych schorzeń nie potrafią przyznać się sami przed sobą, że pomoc jest im potrzebna. Zdarza się, że seniorzy są marudni, nie chcą współpracować z Opiekunem, sama jego obecność może wywoływać stres i niepokój. Nie należy jednak brać zaistniałej sytuacji do siebie. Seniorzy potrzebują czasu, by się do nas przekonać i nas zaakceptować. Empatia jest tutaj cechą bardzo ważną.

Nie możemy zapominać, że podopieczni – tak jak każdy z nas, posiadają swoje przyzwyczajenia bez których nie są w stanie funkcjonować. Do zadań opiekuna należy ich zaakceptowanie. Umiejętność rozwiązywania problemów oraz opanowanie również mogą się okazać bardzo pomocne.

Aby być dobrym Opiekunem należy nie tylko umieć dostosowywać się do nowej sytuacji, ale także umieć wzbudzać zaufanie oraz sympatię i być otwartym – nawet gdy znajomość języka niemieckiego nie jest jeszcze na najlepszym poziomie. Dobre relacje z podopiecznymi i rodziną są bardzo ważne, gdyż wpływają na atmosferę oraz dobre samopoczucie obu stron. Umiejętność szybkiego i odpowiedniego reagowania w sytuacjach tego wymagających jest częścią zawodu, dlatego Opiekun powinien być spostrzegawczy oraz opanowany, nawet gdy sytuacja jest stresowa i zaskakująca. Wówczas podopieczny jest w stanie zaufać Opiekunowi i poczuć się bezpiecznie.

Na co warto zwrócić uwagę przed podjęciem pracy w zawodzie Opiekuna osób starszych?

Jak już zostało wyżej opisane, praca w tym zawodzie jest wymagająca oraz specyficzna. Decydując się na podjęcie takiego zajęcia należy wziąć pod uwagę wiele istotnych czynników, które są związane z tą branżą.

Wyjeżdżając do pracy do Niemiec, należy zwrócić uwagę na znajomość języka niemieckiego, w innym przypadku będzie trudno odnaleźć się w obcym kraju. Rzetelne i dobrze funkcjonujące na rynku firmy pośredniczące w wysyłaniu opiekunek za granicę, takie jak Medisa24 – organizują szkolenia z języka niemieckiego dla swoich opiekunów, są one bardzo dużą szansą dla osób, które posiadają już doświadczenie a brak im podstaw języka niemieckiego.

Jak w przypadku każdej pracy – kluczowe znaczenie odgrywa doświadczenie. Praca z osobami starszymi jest wymagająca, wielokrotnie może zaskoczyć oraz wiąże się z odpowiedzialnością. Osoba doświadczona wie na czym ona polega i wie mniej więcej czego może się spodziewać. Ukończone kursy oraz referencje niewątpliwie ogrywają w tym zawodzie znaczącą rolę. Dzięki nim łatwiej otrzymamy zatrudnienie oraz wzbudzimy zaufanie u rodziny poszukującej opiekuna. Opiekun powinien stwarzać warunki, w których podopieczny będzie się czuł swobodnie i bezpiecznie.