Polityka Prywatności i Cookies

Mając na uwadze obowiązek o dbałości o zachowanie poufności danych przetwarzanych w ramach prowadzonej przez nas działalności opracowana została niniejsza Polityka Prywatności określająca zasady przetwarzania danych powierzonych nam Przez Państwa i sposób ich ochrony oraz wykorzystywania plików cookies w naszym serwisie.

Administrator danych

Informujemy Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Izabela Szeszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ………… z siedzibą w ………………………………….NIP…………………, REGON ……………………… oznaczona dalej w skrócie „ Administratorem”.

Podstawa Przetwarzania danych

 • Pozyskane od Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody udzielonej Administratorowi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenie (WE) nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie w sprawie ochrony danych osobowych) oznaczone dalej w skrócie „RODO”.
 • Informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu wykonania prawnych obowiązków ciążących na Administratorze ( 6 ust. 1 lit. c  RODO), a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f)

Zbieranie danych i cel ich przetwarzania

 • Wskazuje się, iż Administrator gromadzi udostępnianie przez Państwa dane osobowe  takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e mail za pośrednictwem formularza, w którym dane te wprowadzane są za zgodą użytkownika. Przekazane dane zapisywane są w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”). Politykę plików cookies znajdziecie Państwo w pkt Podanie opisanych danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, także iż dane przekazane przez Państwa drogą mailową lub telefoniczną również są przetwarzane na zasadach określonych przez Administratora.
 • Dane podawane są w celu rekrutacyjnym związanym z prowadzoną przez Administratora działalnością gospodarczą. W przypadku nawiązania współpracy, podane dane osobowe będą wykorzystywane w celu realizacji zawartej umowy.
 • Administrator wskazuje, iż serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP);

Odbiorcy danych

 Proszę mieć na uwadze, iż Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez  Administratora podmiotom z nim współpracującym, w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczania należności, podmiotom świadczącym usługi z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji, a także podmiotom współpracującym z nami w ramach wykonania zwartej przez Państwa umowy.

Okres przechowywania danych

W zakresie okresu przechowywania Państwa danych osobowych, iż powierzone nam dane osobowe są przechowywane tak długo jak jest to konieczne z uwagi na realizację zawartej   umowy lub przepisy prawa.

Uprawnienia powierzającego dane osobowe

Niezwykle istotne są Państwa uprawnienia dotyczące Państwa danych osobowych, dlatego informujemy, iż w oparciu o przepisy RODO posiadacie Państwo w każdym czasie prawo żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia Państwa danych osobowych, a także ograniczenia ich przetwarzanie, prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody) oraz prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Polityka plików „ Cookies”

W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego www.medisa24.eu stosowane są  tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.medisa24.eu Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach serwisu internetowego www.medisa24.eu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 • pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym www.medisa24.eu z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego www.medisa24.eu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Postanowienia końcowe

Chcemy podkreślić, iż przyjęta  przez Administratora polityka prywatności ma  charakter informacyjny i nie zastępuje przepisów prawa. W razie konieczności będzie ona aktualizowana i zamieszana na stronie internetowej www.medisa24.eu